COVID-19

Vážené pacientky vzhledem k zhoršující se situaci ohledně nákazy COVID-19 vás žádáme o nošení roušek v našem zdravotnickém zařízení.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost vůči ostatním pacientkám a zdravotnickému personálu.

Více o ambulanci ...

Již od roku 2005 nabízíme ve Zlíně péči gynekologické ambulance s přesahem do odborné prenatální péče ve spolupráci s prenatálními centry.


MUDr. Simona Huspeninová - gynekologie s.r.o., IČ: 291 95 039
Made by invence - advertising/new media via YooTheme Famework. All rights Reserved.