COVID-19

Vážené pacientky,

pokud jste se v minulých dnech vrátily z rizikových oblastí nebo vám byla nařízena karanténa praktickým lékařem, odložte, prosím, vámi plánovanou návštěvu v naší ordinaci o 14 dní.

Můžete nás informovat telefonicky nebo e-mailem, postupně vás přeobjednáme.

V případě, že máte akutní potíže, kontaktuje KHS Zlín – infolinka 724 221 953 a 577 006 759 (nepřetržitě od 7.00 do 19.00).

Dále je možno telefonicky kontaktovat gynekologicko-porodnické oddělení KNTB Zlín.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost nejen vůči sobě, ale i svému okolí, ostatním pacientkám a zdravotnickému personálu.

MUDr. Simona Huspeninová

Podrobnější informace najdete na stránkách www.khszlin.cz

Věnujte prosím také pozornost edukativním letáčkům …

Jak si správně mýt ruce Jak snížit riziko nakažení Základní zásady chování v případě výskytu respiračních chorob

Více o ambulanci ...

Již od roku 2005 nabízíme ve Zlíně péči gynekologické ambulance s přesahem do odborné prenatální péče ve spolupráci s prenatálními centry.


MUDr. Simona Huspeninová - gynekologie s.r.o., IČ: 291 95 039
Made by invence - advertising/new media via YooTheme Famework. All rights Reserved.