V říjnu změna …

V měsíci říjnu neordinujeme ve dnech: 12 – 19.10.2018

Zastupuje MUDr. Vácha – gynekologická ambulance Potoky Zlín

Děkujeme za pochopení

Více o ambulanci ...

Již od roku 2005 nabízíme ve Zlíně péči gynekologické ambulance s přesahem do odborné prenatální péče ve spolupráci s prenatálními centry.


MUDr. Simona Huspeninová - gynekologie s.r.o., IČ: 291 95 039
Made by invence - advertising/new media via YooTheme Famework. All rights Reserved.