změna ordinačních hodin

Neordinujeme 2.1.2020 a 3.1.2020, sestra není přítomna, zastupuje gynekologická ambulance EUC klinika Zlín( nemocnice Atlas)

31.1.2020 neordinujeme z důvodu  účasti na odborném semináři. Zastupuje MUDr. Vácha, Lékařský dům Potoky Zlín

Více o ambulanci ...

Již od roku 2005 nabízíme ve Zlíně péči gynekologické ambulance s přesahem do odborné prenatální péče ve spolupráci s prenatálními centry.


MUDr. Simona Huspeninová - gynekologie s.r.o., IČ: 291 95 039
Made by invence - advertising/new media via YooTheme Famework. All rights Reserved.