Důležité upozornění

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme nuceni vyžadovat následující hygienická opatření: Zakrytá ústa a nos respirátorem s třídou ochrany FFP2 a výše. Současně jsme nuceni omezit počet osob v čekárně na celkových 6 osob (prosím omezte doprovod na nezbytné minimum) a také žádáme o dodržování rozestupů 2 m.

Ceník nehrazených výkonů

Ceník je stanoven v souladu s platnými předpisy a je smluvní. Jedná se o úhradu nehrazenách z veřejného zdravotního pojištění a prováděných na výslovnou žádost pacientky.

V oblasti standardní péče má ambulance smlouvu o úhradě zdravotní péče se všemi zásadními zdravotními pojišťovnami. Pacientky bez zdravotního pojištění ošetříme za přímou úhradu dle aktuálních bodových ohodnocení výkonů vydaných zdravotními pojišťovnami x 1.2.

Vyšetření související s umělým přerušením těhotenství

1200,- Kč

Vyšetření související s umělým přerušením těhotenství + RRR

1729,- Kč

Postkoitální antikoncepce
250,- Kč
Oddálení menstruace na žádost pacientky

200,- Kč

Vystavení žádosti o sterilizaci

100,- Kč

Vstupní prohlídka na žádost zaměstnavatele

500,- Kč

Sepsání nálezu na vyžádání pacientkou

200,- Kč

Ultrazvukové vyšetření na žádost pacientky

400,- Kč

Ultrazvukové vyšetření ve 36. týdnu těhotenství

550,- Kč

Těhotenský balíček

1600,- Kč

Těhotné pacientce hradí pojišťovna pouze 3 UZ vyšetření za těhotenství

  • UZ v I. trimestru – zjištění velikosti gravidity
  • UZ ve II. trimestru – biometrie plodu, uložení placenty, množství plodové vody, popis anatomie plodu
  • UZ ve III. trimestru – biometrie plodu, určení množství plodové vody, uložení placenty
Těhotenský balíček obsahuje UZ vyšetření na žádost pacientky mimo vyšetření hrazená zdravotní pojišťovnou včetně vyšetření ve 36. týdnu gravidity, kdy zjišťujeme průtoky krve pupečníkovou cévou a riziko hypotrofie plodu, dále je v ceně 1 černobílá fotografie plodu.
Testace na přítomnost HPV-H + typizace 16,18 na žádost pacientky

1000,- Kč

LBC – cytologie

800,- Kč

CRP

150,- Kč

Test Septin9 – včasná detekce kolorektálního karcinomu

2700,- Kč

Laboratorní vyšetření – samoplátce

ceník k nahlédnutí v ambulanci, případně viz ceníky partnerské laboratoře

Mikrobiologická a kultivační vyšetření – samoplátce

ceník k nahlédnutí v ambulanci, případně viz ceníky partnerské laboratoře

Manipulační poplatek při odběru krve samoplátce
100,- Kč
Manipulační poplatek při aplikaci injekce – samoplátce
300,- Kč
Vystavení receptu na hormonální antikoncepci bez vyšetření
40,- Kč
Jednorázové vyšetřovací zrcadlo

50,- Kč

Vyplnění formuláře komerčního připojištění

500,- Kč

Kopie lékařské zprávy na vyžádání

50,- Kč

Barevná fotografie plodu

250,- Kč

Černobílá fotografie plodu

150,- Kč

Zavedení jakéhokoliv nitroděložního tělíska
1500,- Kč
Nitroděložní tělísko s mědí
700,- Kč
Konsultace nálezu jiného lékaře pro neregistrované pacientky

500,- Kč

Více o ambulanci ...

Již od roku 2005 nabízíme ve Zlíně péči gynekologické ambulance s přesahem do odborné prenatální péče ve spolupráci s prenatálními centry.

Kontakt

Zarámí 4432
760 01 Zlín

+420 577 595 425
+420 607 077 235
info@simonahuspeninova.cz

Nastavení souborů cookie
MUDr. Simona Huspeninová - gynekologie s.r.o., IČ: 291 95 039
Made by invence - advertising/new media via YooTheme Famework. All rights Reserved.