Ceník nehrazených výkonů

Ceník je stanoven v souladu s platnými předpisy a je smluvní. Jedná se o úhradu nehrazenách z veřejného zdravotního pojištění a prováděných na výslovnou žádost pacientky.

V oblasti standardní péče má ambulance smlouvu o úhradě zdravotní péče se všemi zásadními zdravotními pojišťovnami. Pacientky bez zdravotního pojištění ošetříme za přímou úhradu dle aktuálních bodových ohodnocení výkonů vydaných zdravotními pojišťovnami x 1.2.

Vyšetření související s umělým přerušením těhotenství
1000,- Kč
Vyšetření související s umělým přerušením těhotenství + RRR
1529,- Kč
Postkoitální antikoncepce
250,- Kč
Oddálení menstruace na žádost pacientky
160,- Kč
Vystavení žádosti o sterilizaci
50,- Kč
Vstupní prohlídka na žádost zaměstnavatele
300,- Kč
Sepsání nálezu na vyžádání pacientkou
100,- Kč
Ultrazvukové vyšetření na žádost pacientky
350,- Kč
Ultrazvukové vyšetření ve 36. týdnu těhotenství
500,- Kč
Těhotenský balíček
1500,- Kč

Těhotné pacientce hradí pojišťovna pouze 3 UZ vyšetření za těhotenství

  • UZ v I. trimestru – zjištění velikosti gravidity
  • UZ ve II. trimestru – biometrie plodu, uložení placenty, množství plodové vody, popis anatomie plodu
  • UZ ve III. trimestru – biometrie plodu, určení množství plodové vody, uložení placenty
Těhotenský balíček obsahuje UZ vyšetření na žádost pacientky mimo vyšetření hrazená zdravotní pojišťovnou včetně vyšetření ve 36. týdnu gravidity, kdy zjišťujeme průtoky krve pupečníkovou cévou a riziko hypotrofie plodu, dále je v ceně 1 černobílá fotografie plodu.
Testace na přítomnost HPV-H + typizace 16,18 na žádost pacientky
800,- Kč
LBC – cytologie
500,- Kč
CRP
2700,- Kč
Test Septin9 – včasná detekce kolorektálního karcinomu
2500,- Kč
Laboratorní vyšetření – samoplátce
ceník v ambulanci
Mikrobiologická a kultivační vyšetření – samoplátce
ceník v ambulanci
Manipulační poplatek při odběru krve samoplátce
100,- Kč
Manipulační poplatek při aplikaci injekce – samoplátce
300,- Kč
Vystavení receptu na hormonální antikoncepci bez vyšetření
40,- Kč
Jednorázové vyšetřovací zrcadlo
30,- Kč
Vyplnění formuláře komerčního připojištění
250,- Kč
Barevná fotografie plodu
200,- Kč
Černobílá fotografie plodu
100,- Kč
Zavedení jakéhokoliv nitroděložního tělíska
1500,- Kč
Nitroděložní tělísko s mědí
700,- Kč
Konsultace nálezu jiného lékaře pro neregistrované pacientky
300,- Kč

Více o ambulanci ...

Již od roku 2005 nabízíme ve Zlíně péči gynekologické ambulance s přesahem do odborné prenatální péče ve spolupráci s prenatálními centry.


MUDr. Simona Huspeninová - gynekologie s.r.o., IČ: 291 95 039
Made by invence - advertising/new media via YooTheme Famework. All rights Reserved.