Skip to main content
--

Důležité upozornění - počínaje dnem 25.9. 2023 bude/je ambulance přestěhována do prostor centra OKO

Ambulance je umístěn v Multifunkčním centru OKO Zlín (OKO ZLÍN, Budova A – 3. patro, Třída Tomáše Bati  508, Zlín 760 01).
Dostupnost: Trolejbusová linka 1, 2, 3, 6, 10 - zastávka Poliklinika, 7, 13, 14 - zastávka Antonínova

Pro kontaktování ambulance, objednání se k vyšetření, obecných dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu: 607 077 235, v případě že se potřebujete objednat můžete využít online objednání na odkazu "ONLINE OBJEDNÁVKA NA VYŠETŘENÍ"

Nabízená péče

 • komplexní gynekologická péče včetně ultrazvukové diagnostiky
 • antikoncepční poradna
 • poradna pro potíže klimakteria
 • zavádění nitroděložních antikoncepčních tělísek všeho druhu
 • očkování proti rakovině děložního čípku a pásovému oparu
 • prekoncepční péče
 • péče o těhotné
 • genetické poradenství v rámci plánování těhotenství a v období těhotenství ve spolupráci s pracovišti Prediko Zlín a Centrem prenatální diagnostiky KNTB Zlín a.s.
 • prevenci gynekologických nádorů
 • prevence rakoviny tlustého střeva
 • diagnostiku a léčbu poruch plodnosti ve spolupráci se specializovanými centry
 • diagnostika vrozených vývojových vad plodu ve spolupráci s pracovišti Prediko Zlín a gynekologickým oddělením KNTB Zlín

Určitě nepřehlédněte …

PREVENITIVNI PÉČE

Prevence kartinomu děložního číplu

Za vznik zhoubného onemocnění děložního čípku stojí infekce tzv. HPV viry. HPV je v současnosti nejčastější sexuálně přenosná infekce. Za život se s ní setká až 80 % z nás. HPV napadá pouze lidské buňky, člověk je jediným rezervoárem tohoto viru. Většina typů papillomaviru nepůsobí žádné příznaky, několik typů však má schopnost zapříčinit rozvoj závažných nebo velmi nepříjemných chorob.

HPV se přenáší především pohlavním stykem nebo přenosem z rukou či úst na pohlavní orgány. Nemusí tedy jít jen o pohlavní styk. K přenosu může dojít i při jiných nekoitálních aktivitách. Ani kondom tedy není dokonalou ochranou.

V současné době jsou k dispozici 3 typy vakcín. Vakcíny jsou preventivní. Mohou chránit před vznikem infekce. Nedokáží již přítomnou infekci vyléčit.
PREVENTIVNI PÉČE

Prevence karinomu tlustého střeva

Prevence kolorektálního karcinomu probíhá od roku 2009, jsou do ní zahrnuti muži i ženy ve věku 50 a více let, a to mezi 50.-54. rokem života se test provádí 1x ročně, po 55. roce života 1x za 2 roky.

U nás metodou FOB, kdy není nutno držet dietu a výsledek testu zná pacientka do 15 minut od předání vzorku sestře.

Vše je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Další možností je možnost využití kolonoskopie a při negativním nálezu může být další vyšetření za 10 let.
preventivní péče

Mammografické vyšetření

Karcinom prsu je jedním z nejčastějších onemocnění žen s incidencí 10 na 10000 žen.

Skríning karcinomu prsu je nabízený ženám již několik let, a přesto je u nás účast na tomto vyšetření zhruba 60%. Důvodů je několik, ale patří mezi ně i vzrůstající počet žen, které se bojí (neopodstatněně) záření.

Ženy s všeobecným rizikem karcinomu prsu by měly vstoupit do mamografického skríningu v 45 letech.
 • Mamografický skríning by se měl provádět ročně u žen ve věku 45-54 let
 • U žen starších 55 let by se interval mamografického vyšetření měl prodloužit na 2 roky, resp. by ženy měly mít možnost pokračovat v ročním intervalu
 • Ženy by měly mít možnost ročního mamografického skríningu ve věku 40-45 let

Spolupracujeme s těmito pracovišti

 • KNTB Zlín, a.s. – konziliární péče v subspecializacích oboru gynekologie a porodnictví, operativa, porody, onkologické centrum
 • Nemocnice Atlas Zlín, a.s. – operativa, preventivní mamografie, sono prsou, mamární ambulance, operativa rakoviny prsu
 • Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín – diagnostika a léčba neplodnosti
 • Imalab, s.r.o. – laboratorní diagnostika
 • AeskuLab Patologie, k.s. – onkologická cytologie, HPV -testace, histologická vyšetření
 • CGB laboratoř a.s. Ostrava – onkologická cytologie, HPV testace , Septin 9,histologická vyšetření
 • GYNmeda Uherské Hradiště – centrum onkologické prevence zaměřené na onemocnění děložního čípku pro Zlínský kraj, (www.gynmeda.cz)
 • Prediko s.r.o. – vyšetření vrozených vývojových vad plodu, invazivní testování, neinvazivní testování, genetické poradensví

Personální obsazení ambulance

V současné době jsme připraveni se vám věnovat v následujícím obsazení …

MUDr. Simona Huspeninová, hlavní lékař
 • Absolventka LF UJEP Brno – všeobecné lékařství
 • Atestace I. stupně gynekologie a porodnictví (1986)
 • Osvědčení k výkonu lékařské praxe obor gynekologie a porodnictví vydáno 1.4.1995
 • Atestace II. stupně lékařská genetika (2000)
 • Licence pro výkon
Andrea Hanáková, zdravotní sestra
 • porodní asistentka s dlouholetou praxí na gynekologicko porodnickém oddělení KNTB Zlín
Bc. Romana Gogelová (od 1.6.2018)

porodní asistentka s dlouholetou praxí na porodním sále a oddělení šestinedělí, vede samostatně předporodní kurzy a cvičení v těhotenství, dále je držitelkou certifikátu „Základy hoemopatické terapie“více informací http://www.gogelovaromana.cz/

Více o ambulanci ...

Již od roku 2005 nabízíme ve Zlíně péči gynekologické ambulance s přesahem do odborné prenatální péče ve spolupráci s prenatálními centry.