Skip to main content
--

Důležité upozornění - počínaje dnem 25.9. 2023 bude/je ambulance přestěhována do prostor centra OKO

Ambulance je umístěn v Multifunkčním centru OKO Zlín (OKO ZLÍN, Budova A – 3. patro, Třída Tomáše Bati  508, Zlín 760 01).
Dostupnost: Trolejbusová linka 1, 2, 3, 6, 10 - zastávka Poliklinika, 7, 13, 14 - zastávka Antonínova

Pro kontaktování ambulance, objednání se k vyšetření, obecných dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu: 607 077 235, v případě že se potřebujete objednat můžete využít online objednání na odkazu "ONLINE OBJEDNÁVKA NA VYŠETŘENÍ"

COVID-OBECNÉ INFORMACE PRO RODIČKU

V současné době neexistují originální česká doporučení pro těhotné ženy s podezřením na COVID-19 nebo potvrzeným onemocněním.  Tento materiál vznikl překladem, zkrácením a doplněním  materiálu RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists), který byl publikován 9.3.2020. Tento a další dokumenty v originálním znění jsou umístěny na stránkách odborné společnosti www.perinatologie.eu

Epidemiologická situace: 

 • Situace se rychle mění a přesnější informace získáte z jiných zdrojů 
 • Zdravé těhotné ženy nejsou k nakažení virem náchylnější než běžná populace 
 • Zvýšené opatrnosti je nutno dbát u žen s dalšími chorobami (cukrovka, rakovinné onemocnění, oslabená imunita, chronické postižení plic apod.)
 • Je pravděpodobné, že existují jedinci bez příznaků, kteří mohou virus přenášet
 • Nebylo dosud zaznamenáno žádné mateřské úmrtí v souvislosti s COVID-19 

Přenos viru

 • Virus se šíří z člověka na člověka kapénkami a pravděpodobně přes kontaminované povrchy 
 • Podle dosavadních údajů se virus pravděpodobně nepřenáší z matky na plod v děloze (dokumentován byl jen jeden případ v Číně), nákaza novorozence je ale možná po porodu v důsledku blízkého kontaktu rodičky a novorozence
 • Přenos přes tekutiny porodních cest (pochvy) nebyl prokázán

Vliv na těhotnou  ženu/rodičku

 • Průběh onemocnění u těhotných bývá lehký, svým průběhem většinou připomíná běžné nachlazení. Dalšími symptomy jsou kašel, dušnost a horečka 
 • Nejtěžší příznaky, jako jsou zánět plic a hypoxie (nedostatek kyslíku), jsou přítomné hlavně u starších lidí, lidí s postižením imunity a s chronickými nemocemi jako jsou cukrovka, rakovinné onemocnění a chronické postižení plic 
 • Zatím byl popsán pouze jeden případ těžkého onemocnění rodičky ve 30. týdnu těhotenství, který vyžadoval mechanickou ventilaci plic, po porodu se pacientka uzdravila 

Vliv na plod

 • T.č. nejsou k dispozici žádné údaje o zvýšeném riziku potratu. Nejsou ani žádné jiné údaje o zvýšeném riziku vrozených vad 
 • Na druhé straně, virová onemocnění obecně mohou riziko těchto komplikací zvyšovat, je nutné se tedy chránit stejně jako před jiným virovým, např. chřipkovým onemocněním 
 • Zkušenosti s viry MERS a SARS (které jsou příbuzné s koronavirem) neprokázaly souvislosti s vyšším rizikem prvo- a druhotrimestrálního potratu  

Obecné poučení pro těhotné ženy, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19. 

 • Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Pacientky by měly kontaktovat 112, kde jim budou podány další informace
 • Pacientky by neměly automaticky chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi 
 • Ženy, které se vrátily ze zahraničních rizikových oblastí, by měly kontaktovat 112 

Karanténa

 • Ženy, kterým byla nařízena karanténa, musí zůstat doma a musí omezit kontakt s dalšími osobami po dobu 14 dnů
 • Doporučuje se:
 • větrat otevřenými okny
 • nepouštět návštěvy
 • nepoužívat veřejnou dopravu v případě nutnosti návštěvy zdravotnického zařízení
 • zařídit si dodávky základních potřeb cestou přátel nebo rodinných příslušníků, ale požádat je, aby nechali nákup přede dveřmi 
 • ženy by měly kontaktovat ambulanci, kde navštěvují těhotenskou poradnu a dohodnout se na další návštěvě po ukončení karantény 
 • pokud musí těhotná žena absolvovat vyšetření, které je urgentní, musí předem informovat příslušné zdravotnické zařízení a dopravit se do něj ideálně vlastním dopravním prostředkem 
 • zdravotnické zařízení musí přijmout preventivní opatření k zajištění bezpečné konzultace – ochranné pomůcky, izolace

Možnosti stanovení diagnózy

 • Diagnostické metody se rychle vyvíjí a aktuální informace získáte z jiných zdrojů. 

Více o ambulanci ...

Již od roku 2005 nabízíme ve Zlíně péči gynekologické ambulance s přesahem do odborné prenatální péče ve spolupráci s prenatálními centry.