Skip to main content
--

Důležité upozornění - počínaje dnem 25.9. 2023 bude/je ambulance přestěhována do prostor centra OKO

Ambulance je umístěn v Multifunkčním centru OKO Zlín (OKO ZLÍN, Budova A – 3. patro, Třída Tomáše Bati  508, Zlín 760 01).
Dostupnost: Trolejbusová linka 1, 2, 3, 6, 10 - zastávka Poliklinika, 7, 13, 14 - zastávka Antonínova

Pro kontaktování ambulance, objednání se k vyšetření, obecných dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu: 607 077 235, v případě že se potřebujete objednat můžete využít online objednání na odkazu "ONLINE OBJEDNÁVKA NA VYŠETŘENÍ"

DOPORUČENÍ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ PÉČI ŽENÁM S PODEZŘENÍM NA COVID-19

Tyto rady se týkají hlavně péče v II. a III. trimestru

Ženy s potvrzeným COVID-19 nebo silným podezřením, jejichž stav vyžaduje nemocniční péči:

 • Dopravit se vlastním dopravním prostředkem, a pokud toto není možné, pak je nutné uvědomit posádku sanitního vozu o riziku nákazy COVID-19
 • Uvědomit příslušné zdravotnické zařízení před příjezdem do nemocnice a znovu po vstupu do areálu nemocnice
 • Pacientka dostává při vstupu do zdravotnického zařízení standardní chirurgickou masku
 • Personál musí být vybaven ochrannými prostředky, zejména maskou typu FFP3 
 • Maska musí zůstat na obličeji, dokud není žena umístěna v izolaci 
 • Těhotná žena by měla být přemístěna rychle na izolační pokoj, v ideálním případě s podtlakem
 • Přítomnost personálu je nutné omezit na absolutní nutné minimum 
 • Z místnosti je vhodné odstranit vše zbytné k usnadnění desinfekce povrchů
 • Všechny povrchy musí být následně ošetřeny podle hygienického řádu zařízení

Ženy s nepotvrzeným onemocněním COVID-19, ale s příznaky možné choroby

 • Zdravotnická zařízení by měly mít zřízené místo prvního kontaktu, kde bude provedeno třídění pacientek, ideálně při vstupu do objektu ještě před vstupem do čekárny 
 • I v případech, kdy porodnická situace vyžaduje akutní nebo urgentní řešení, musí personál nejprve uplatnit opatření k vlastní ochraně a to i přes možnost případného zdržení poskytnutí akutní péče rodičce či plodu 

Rutinní návštěvy v těhotenské poradně žen s podezřením nebo potvrzeným COVID-19

 • Rutinní návštěvy v poradně, které je možné odložit (např. screening vrozených vad, OGTT, ultrazvukové vyšetření apod.) mají být odloženy na období po karanténě
 • O návštěvách v poradně pro rizikové gravidity musí rozhodnout specialista 
 • Pokud vyšetření nelze odložit, musí být péče poskytnuta v prostředí, které je na to připraveno, tzn. vybaveno ochrannými pomůckami a možností těhotnou izolovat 
 • Vyšetření by mělo proběhnout ideálně na konci pracovní doby 

Neplánované nebo urgentní návštěvy v těhotenské poradně

 • Rodička má kontaktovat zdravotnické zařízení předem
 • Zdravotnické zařízení má zajistit triage při vstupu a pacientku izolovat
 • Je nutné používat ochranné pomůcky
 • Další vyšetření a péče probíhá standardně 

Ženy, u kterých se objeví symptomy nemoci v průběhu hospitalizace

 • Inkubační doba je 2-14 dnů (nejčastěji 5-6 dnů)
 • Každé pracoviště musí zajistit poučení personálu o příznacích choroby a musí být kladen důraz na rychlou identifikaci rodiček s možnou nákazou COVID-19  

Péče v době porodu

 • Ženy musí porodnici předem informovat a do porodnice se ideálně vypravit až v aktivní fázi porodu (tzn. s pravidelnými stahy)
 • Péče se zásadně neliší od běžných postupů 
 • Je vhodné monitorovat plod kontinuálně (zkušenosti z Číny, kdy část novorozenců měla zhoršenou poporodní adaptaci)
 • Porod má probíhat na izolačním pokoji
 • Personál porodnice (porodní asistentky, lékaři, anesteziologický tým, další ošetřující personál) musí být informován o přítomnosti ženy s COVID-19
 • Počet personálu má být minimalizován na nezbytné minimum
 • Vedle běžného sledování rodičky je navíc doporučeno měření saturace v hodinových intervalech (má být nad 94%)
 • Onemocnění COVID-19 neovlivňuje způsob vedení porodu s výjimkou závažného postižení funkce plic 
 • Při užití Entonoxu musí být použit filtr, který zabrání přenosu viru (s póry menšími než 0,05 um)

Akutní císařský řez

 • I přes možné zdržení, je nutné správné použití ochranných pomůcek personálem 
 • Personál má být vytrénován v používání ochranných pomůcek
 • Počet personálu má být omezen na minimum
 • Odložené přerušení pupečníku je možné 
 • Akutní výkony by měly být provedeny na vyčleněném operačním sále

Plánovaný císařský řez

 • Je vhodné zvážit možnost odložení operace na dobu po ukončení karantény
 • Preferovat svodnou anestezii před celkovou
 • Plánované výkony mají být provedeny na konci operačního programu

Péče po porodu

 • Zatím neexistují žádná doporučení pro poskytování speciální neonatologické péče
 • Všichni novorozenci rodiček s potvrzeným COVID-19 nebo podezřením na něj mají být na onemocnění testováni
 • Nedoporučuje se izolovat novorozence a rodičku po porodu. Doporučení z Číny zní opačně a je doporučena izolace novorozence po dobu 14 dnů. Musí být zváženy rizika a důsledky takového postupu – separace, vliv na kojení apod. 
 • Všichni novorozenci narození rodičkám s COVID-19 mají být monitorování a po propuštění mají být dál sledování

Výživa novorozence

 • Při testování vzorků mateřského mléka (v Číně u 6 případů) nebyla potvrzena přítomnost viru.  Největším rizikem u kojení tak je blízkost novorozence a matky a možná nákaza kapénkami. Výhody kojení ale patrně převažují nad izolací novorozence 
 • Při péči o dítě a kojení je vhodné používat tyto zásady: 
  • Hygiena rukou před dotýkáním se dítěte
  • Nosit masku
  • V případě odsávání mateřského mléka požádat zdravou osobu o pomoc s podáním odstříkaného mléka novorozenci

Informace o nemoci COVID-19 a o epidemiologické situaci se často aktualizují a v době, kdy čtete tento dokument, mohou být k dispozici již nové poznatky. 

11.3.2020

Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.
vedoucí perinatologického centra
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky
Fakultní nemocnice Ostrava

Zdroj: 

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/coronavirus-covid-19-virus-infection-in-pregnancy-2020-03-09.pdf

Více o ambulanci ...

Již od roku 2005 nabízíme ve Zlíně péči gynekologické ambulance s přesahem do odborné prenatální péče ve spolupráci s prenatálními centry.